Har du husket alt før Julekalender går i luften?

Dette bør du tjekke og dobbelttjekke før 1. december.

Julekalender kan redigeres i hele december. Det er ikke et krav at den skal være færdig i sin helhed når den går live 1. december.

Har du publiceret julekalenderen?

Din julekalender er allerede publiceret hos os. Linken finder du under Publiceringsvalg > Link, og er sammensat af navnet du har valgt som subdomæne og .julekalender.dk. Hvis du skal installere julekalenderen på din hjemmeside, kan du bruge koden du finder under Publiceringsvalg > Indlejre.

Generelt og avanceret

Indstillinger > Generelt: Tjek at alt er korrekt her og tjek også Avanceret for at aktivere Søgemaskine indeksering og Daglig rapport på email. NB. Vi har som standard aktiveret reCAPTCHA for at minimere robotregistreringer.

Husk at aktivere præregistrering

Indstillinger > Præregistrering: For at få flest mulige deltagere skal du aktivere Præregistrering. Dette opbygger forventningerne frem til julekalenderen går live. Del linken til kalenderen på sociale medier, i dine nyhedsbreve og på din hjemmesides nyheder eller blog.

Importer samtykke

Resultater > Præregistreringer: Hvis du har indhentet samtykke andre steder, til deltagelse i julekalenderen, kan du importere gyldige præregistreringer fra en CSV fil der har følgende indhold og rækkefølge: email, fornavn, efternavn, mobil.

Har du aktiveret email påmindelse?

Du bør aktivere Email påmindelse for at alle præregistranter modtager en daglig påmindelse fra 1. december. Disse påmindelser sendes automatisk på de valgte dage med mindre deltagerne vælger at afmelde sig. Brug Inkludere dagens indhold: Spørgsmål og Præmie for automatisk at vise dagens kalenderspørgsmål og præmie med billeder i påmindelsen. Tilmelding til email påmindelse efter 1. december sker i bekræftelsesvinduet efter deltagelse.

Vælg sendetidspunkt

Du kan vælge hvornår på dagen email påmindelser sendes. Tiden det tager at udsende til alle deltagere afhænger af antal og trafik.

Deling i sociale medier

Indstillinger > Deling: Vælg de Sosiale medier du ønsker deltagerne skal kunne dele kalenderen og dagens spørgsmål til. Upload evt. et eget delingsbillede eller brug det billede som genereres automatisk.

Deling på Facebook og andre sociale medier

Publicering > Link: Del kalenderen med linken i et indlæg på Facebook. Det er også muligt under Indstillinger > Deling at aktivere Del individuelle dage for at dele dagens præmie og præmiebillede i stedet for at dele hele kalenderen. Med f.eks https://minkalender.julekalender.dk/1 deles 1. december lågen direkte.

Opmuntre deltagerne til at like og dele

For at julekalenderen skal være så effektiv som mulig, kan du opmuntre deltagerne til at like og dele, samt præmiere dem som har rekrutteret flest deltagere. Gå til Resultater > Rekrutteringer for at få et overblik over personer med det højeste antal rekrutteringer.

Bekræftelsesvinduet (under de enkelte låger)

Brug bekræftelsesmeddelelsen til at præsentere dagens tilbud eller rabatkode. Tilføj et link til din hjemmeside og opfordre deltagerne til at dele din kalender på sociale medier.

Husk at tilpasse registreringsformular

Indstillinger > Registreringsformular: Vælg de felter deltagerne skal udfylde ved registrering og som giver dig mest mulig relevant informtion. Hvis du ønsker at sende deltagerne information og tilbud, må du indhente samtykke på registreringstidspunktet. Vælg om samtykke gælder både email og SMS og om det skal være påkrævet at udfylde disse informationer for at deltage i kalenderen. Det er muligt at bruge flere forskellige samtykkefelter.

Det er også muligt at tilføje Ekstra felter hvis du ønsker at indhente flere informationer fra deltagerne.

Invitere til næste års Julekalender

Indstillinger > Registreringsformular: For at tilskynde deltagerne til at deltage i din julekalender igen næste år, kan du aktivere Indhent samtykke til invitation. En email påmindelse sendes derefter automatisk den 1. december næste år til dem, der anmoder om en invitation. Dette kan enten aktiveres fra 1. december eller senere i perioden.

Automatisk trækning af vindere?

Indstillinger> Autotrækning: Trækningen sker kl. 01:00 efter den valgte dag, og vinderne vises under Vindere fra forsiden inde i julekalenderen. Her kan du ændre, slette og trække flere vindere manuelt. Vinderne vises også i den daglige email-rapport der sendes til dig hver morgen. Vigtigt: Vinderne vil IKKE blive offentliggjort eller informeret automatisk. En låge må være opsat med spørgsmål og svarmuligheder for at vinderen automatisk kan trækkes.